2018 T293 & RSX Windsurfing Asian Championships

3rd to 11th November 2018
Penghu Sailing Club, Guan Yin Ting, Makung, Penghu, TaiwanPartners